اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی به زبان کودکان (Scratch) با هدف صیانت از منابع آب و محیط زیست

کارگاه آموزشی برنامه نویسی به زبان کودکان (Scratch) در تاریخ سیزدهم اسفند ماه 1397 در دو گروه صبح و عصر با حضور دانش آموزان، دانشجویان و مربیان کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دانشکده محیط زیست برگزار گردید.
بازگشت1397/12/13