اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


دانشکده محیط زیست کرج با همکاری معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، جهت پیشبرد برنامه ملی صیانت از منابع آب و محیط زیست، اقدام به برگزاری اولین جشنواره ملی آب کرده است. از ابتدا اطلاعرسانی این جشنواره بصورت الکترونیکی بوده و پوستر این جشنواره از اسفندماه 1397 و بدون حتی یکبار چاپ، بطور کاملا الکترونیکی اطلاع رسانی گردید. در اقدام بعدی، جلسات متعدد کمیته علمی این جشنواره، به شکلی برنامه ریزی شد که یک اینفوگراف تخصصی با محوریت "ضرورت حرکت از توسعه آب بر به سمت توسعه آب اندوز" مورد توجه قرار گرفت. این اینفوگراف جهت فرهنگسازی در این خصوص، نه بعنوان یک پوستر یکبار مصرف، بلکه بعنوان یک تابلو دائمی، طراحی و به ارگانهای مرتبط در سطح کشور اهدا خواهد شد. اطلاعات جشنواره بعنوان حاشیه این اینفوگراف تخصصی اطلاعرسانی گردید. این رویکرد میتواند درس آموخته موفقی جهت برگزاری همایشها، سمینارها، کنفرانسها و نشستها در کل کشور باشد

اولین جشنواره ملی آب، همزمان با رویداد ملی سازگاری با کم آبی در تاریخ 5 تیرماه 1398 برگزار خواهد شد.بازگشت1398/02/24