اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری اولین جشنواره ملی آب

جلسه شورای سیاستگذاری اولین جشنواره ملی آب با حضور دکتر اسکندر امیدی نیا، معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست و ریاست دانشکده محیط زیست، دکتر رضا مکنون، ریاست جشنواره، دکتر محمدرضا فرزانه دبیر جشنواره ، دکتر علوی مدیر گروه توسعه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و خانم ژیلا مهدی آقایی مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1398 برگزار گردید.بازگشت1398/02/25