اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه مهم ثبت نام و اخذ گواهی شرکت در جشنواره

به اطلاع کلیه علاقه مندان به شرکت در جشنواره ملی آب می رساند حداکثر تا پایان خرداد ماه 1398 از طریق سایت جشنواره نسبت به ثبت نام رایگان در جشنواره اقدام فرمایید.

شایان ذکر است اخذ گواهی شرکت در اولین جشنواره ملی آب منوط به ثبت نام و حضور در روز جشنواره می باشد.

به اطلاع کلیه علاقه مندان به شرکت در جشنواره ملی آب می رساند حداکثر تا پایان خرداد ماه 1398 از طریق سایت جشنواره نسبت به ثبت نام رایگان در جشنواره اقدام فرمایید.

شایان ذکر است اخذ گواهی شرکت در اولین جشنواره ملی آب منوط به ثبت نام در سایت جشنواره و حضور در روز جشنواره می باشد.


بازگشت1398/03/22