صفحه اصلی > روند اجرایی-شیوه تجلیل
.: روند اجرایی-شیوه تجلیل

داوطلبان جهت شرکت در جشنواره پس از ثبت نام در وب سایت همایش، آثار خود را ارسال نموده و این آثار به صورت محرمانه تحت نظارت کمیته محترم علمی جشنواره، داوری خواهد شد. از بین آثار منتخب در هر محور حداقل 5 اثر (با قابلیت افزایش به سقف 20 اثر در صورت بالا بودن کیفیت آثار ارسالی) به عنوان شایسته تقدیر و نامزد دریافت مقام در جشنواره انتخاب خواهد شد. از ارائه دهندگان این آثار جهت حضور در آیین برگزاری جشنواره دعوت به عمل خواهد آمد و تقدیر خواهد شد. از آثار اول تا سوم در اختتامیه جشنواره رونمای می گردد و متناسب با محور مربوط تقدیر ویژه به عمل خواهد آمد.