صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه جشنواره: کرج- میدان استاندارد- دانشکده محیط زیست
تلفن : 02632803027 داخلی 189
تلفکس: 02632827553
ایمیل: Safa.coe@gmail.com