• ...
  معرفی همایش
واحد پژوهش دانشکده محیط زیست با همکاری اعضای محترم هیأت علمی خود اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های پژوهشی نموده است.
لذا از تمامی علاقه مندان دعوت می شود نسبت به ثبت نام در این کارگاه ها اقدام فرمایند.
شایان ذکر است این کارگاه ها برای کارکنان و دانشجویان دانشکده محیط زیست و نیز کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها به صورت رایگان می باشد.
دبیرخانه همایش
کرج، میدان استاندارد، دانشکده محیط زیست

تلفکس : 02632827553
پنجشنبه 26 مهر ماه 1397

تا همایش ...

013
برگزار کنندگان
حامیان