| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

به اطلاع فارغ التحصیلان متقاضی شرکت در همایش می رساند؛ راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه 19 بهمن ماه در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست حضور بهم رسانند.

فارغ التحصیلان متقاضی شرکت در همایش جهت تحویل لباس فرم فارغ التحصیلی روز یکشنبه 19 بهمن ماه راس ساعت 9صبح در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست واقع در پارک طبیعت پردیسان حضور بهم رسانند.

ادامه مطلب1393/11/13

مهلت ثبت نام شرکت در اولین همایش فارغ التحصیلان دانشگاه محیط زیست تا 10 بهمن ماه تمدید شد.

فارغ التحصیلان متقاضی شرکت در همایش می توانند جهت ثبت نام و ثبت فیش بانکی پرداخت شده حداکثر تا تاریخ 10 بهمن ماه به سامانه کاربران و یا به دفتر امور دانشجویی و فرهنگی به منظور ثبت نام و پرداخت هزینه ثبت نام مراجعه نمایند.


ادامه مطلب1393/11/06

پرداخت هزینه ثبت نام فارغ التحصیلان متقاضی شرکت در همایش الزامی است .

هزینه ثبت نام فارغ التحصیلان:مبلغ150000هزار ریال (پانزده هزار تومان ) بابت اجاره لباس و خدمات می باشد.
کلیه پرداختها از طریق واریز به حساب و ارائه فیش بانکی ویا مراجعه به امور دانشجویی و فرهنگی قابل قبول می باشد.
ادامه مطلب1393/11/04

فارغ التحصیلان به همراه دو نفر می توانند در جشن فارغ التحصیلی حضور یابند.

بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه محیط

زیست فارغ التحصیلان می توانند با دو نفر همراه در جشن حضور یابند.


ادامه مطلب1393/11/01

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر