| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فارغ التحصیلان به همراه دو نفر می توانند در جشن فارغ التحصیلی حضور یابند.

بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه محیط

زیست فارغ التحصیلان می توانند با دو نفر همراه در جشن حضور یابند.
بازگشت1393/11/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !