صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


زمان برگزاری همایش: 19/11/1393

شروع ثبت نام: 30/10/1393

آخرین مهلت ثبت نام: 05/11/1393

مکان برگزاری همایش: تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم، بین بزرگراه شیخ فضل ا... و یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان،
سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست