صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام


پرداخت هزینه ثبت نام جهت کلیه متقاضیان شرکت در همایش الزامی می باشد .

هزینه ثبت نام :
هزینه ثبت نام فارغ التحصیلان: مبلغ 150000 هزار ریال( پانزده هزار تومان)

نحوه پرداخت :
کلیه پرداخت ها از طریق واریز به حساب و ارائه فیش بانکی قابل قبول می باشد .
شماره حساب : 2170619003006 بانک ملی ایران به نام تمركز درآمد اختصاصی آموزشکده محيط زيست

نحوه ثبت فیش بانکی :
متقاضیان شرکت در همایش می بایست پس از پرداخت هزینه ثبت نام ، اسکن فیش پرداختی خود را از طریق منوی ارسال فیش موجود در سامانه کاربران ثبت نمایند و یا کدر رهگیری خود را درج نمایند.