صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری نشست: 15 شهریور ماه 1393 ساعت 14 الی 18
محل برگزاری نشست: تهران،بزرگراه شهید حکیم، پارک طبیعت پردیسان - سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست