| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


راهنمای ارسال آثار

برای ارسال ایده، می توانید راهنمای ارسال آثار را از طریق منوی عمودی، اطلاع رسانی > فایل ها دانلود نموده و بعد از مطالعه آن از طریق سامانه کاربری خود نسبت به ارسال آثار و ایده های خود اقدام نمایید.
و یا می توانید راهنمای ارسال آثار را از طریق کلیک بر روی لینک موجود در ادامه مطلب دانلود نمایید.


ادامه مطلب1394/10/06

مهلت ارسال ایده ها

مهلت ارسال ایده ها تا 15 دی ماه 1394 می باشد.

ادامه مطلب1394/09/30

اهدای جوایز به نفرات برتر

مطابق با تصمیمات اتخاذ شده در هیأت رئیسه دانشکده محیط زیست، جوایزی به نفرات برتر اهدا خواهد شد که شامل:

- دو عدد سکه تمام بهار آزادی

- سه عدد نیم سکه بهار آزادی

- پنج عدد ربع سکه بهار آزادی می باشد.

ادامه مطلب1394/09/30

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر