صفحه اصلی > محورهای جشنواره
.: محورهای جشنواره

محورها:
- افزایش نشاط فرهنگی
- ارتقای سطح ایمنی و بهداشت
- پیاده سازی مدیریت محیط زیستی
- زیباسازی و بهسازی محیط کار و تحصیل
- بهبود ارتباطات متقابل دانشجویان، کارمندان و اساتید