| درباره کنفرانس > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

كارگاه بيولچينگ در مهندسي محيط زيست

4/3/92 سازمان حفاظت محيط زيست سالن سرو
آقاي دكتر احمدي
ظرفیت 25 نفر

كارگاه بيولچينگ در مهندسي محيط زيست

لينك اصلي

كارگاه كاربرد سورفكتانت هاي زيستي در حذف تركيبات پلي آروماتيك در محيط خاكي و آبي

4/3/92 سازمان حفاظت محيط زيست سالن سرو
خانم دكتر باقري
ظرفیت 25 نفر

كارگاه كاربرد سورفكتانت هاي زيستي در حذف تركيبات پلي آروماتيك در محيط خاكي و آبي

لينك اصلي

كارگاه فيلو جغرافيايي مولكولي در حفاظت محيط زيست(نظري وعملي)

4/3/92 سازمان حفاظت محيط زيست سالن جلسات معاونت طبيعي
آقاي دكتر زارع
ظرفیت 25 نفر

كارگاه فيلو جغرافيايي مولكولي در حفاظت محيط زيست(نظري وعملي)

لينك اصلي

كارگاه استفاده از ميكروارگانيسم هاي دريايي در حذف آلاينده ها با روش زيست فناوري

4/3/92 سازمان حفاظت محيط زيست سالن محيط زيست دريايي
آقاي دكتر شهبازي
ظرفیت 25 نفر

كارگاه استفاده از ميكروارگانيسم هاي دريايي در حذف آلاينده ها با روش زيست فناوري

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر