صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

محل برگزاري همايش :

تهران ، بزرگراه شهيد همت ، پارک طبيعت ، سالن همايش هاي بين المللي سازمان حفاظت محيط زيست

تاريخ برگزاري همايش  : پنجم لغايت ششم خرداد ماه 1392

مهلت ارسال اصل مقاله: 12 ارديبهشت ماه 1392 
 
مهلت ثبت نام بدون تاخير: 17 ارديبهشت ماه 1392