صفحه اصلی > هزينه هاي ثبت نام در همايش
.: هزينه هاي ثبت نام در همايش

شرکت کنندگان آزاد تا تاریخ 17-2-92= یک میلیون و پانصد هزار ریال ( یکصد و پنجاه هزار تومان )
شرکت کنندگان آزاد تا تاریخ 1-3-92= دو ميليون ریال ( دويست هزار تومان ) 
دانشجویان تا تاریخ 17-2-92= يك ميليون ریال ( يكصد هزار تومان )
دانشجویان بعد از تاریخ1-3-92= يك ميليون و پانصد هزار ریال ( یکصد و پنجاه هزار تومان )

دانشجویان می بایست کارت دانشجویی معتبر خود را اسکن نموده و از طریق سامانه کاربری خود ارسال نمایند. 

نحوه پرداخت :
کلیه پرداخت ها از طریق واریز به حساب و ارائه فیش بانکی قابل قبول می باشد .
شماره حساب : 2170619002008 بانک ملی ایران به نام تمركز درآمد دانشگاه محيط زيست

نحوه ثبت فیش بانکی :
متقاضیان شرکت در همایش می بایست پس از پرداخت هزینه ثبت نام ، اسکن فیش پرداختی خود را از طریق منوی ارسال فیش موجود در سامانه کاربران ثبت نمایند