صفحه اصلی > تعرفه تخصيص غرفه
.: تعرفه تخصيص غرفه

 

              تعرفه تخصیص کانتر :
فضای تخصیص
هزینه (ریال)
توضیحات
2   متر مربع
8.000.000
حضور یک نفر رایگان در سمینار
4   متر مربع
12.000.000
حضور دو نفر رایگان در سمینار
 
            تعرفه موارد اسپانسرینگ و تبلیغات :
هزینه (ریال)
درج لوگو در پوستر تبلیغاتی اصلی سمینار
درج لوگو در بروشور تبلیغاتی سمینار
تخصیص فضای کانتر
(4 متر مربع)
درج لوگو و مشخصات در پکیج سمینار
تخصیص فضای استند تبلیغاتی در ورودی یا بر روی جایگاه
ارائه فایل تبلیغاتی خدمات یا محصولات شرکت در مابین سخنرانی ها
5.000.000
P
 
 
 
 
 
3.000.000
 
P
 
 
 
 
12.000.000
 
 
P
 
 
 
8.000.000
 
 
 
P
 
 
7.000.000
 
 
 
 
P
 
مذاکره شود
 
 
 
 
 
P
30.000.000
با تخفیف 20 %
P
P
P
P
P
P
در صورت تمایل به استفاده از خدمات فوق مراتب را از طریق فرم ذیل اعلام فرمایید.
خدمات اسپانسرینگ
نام شرکت :
نام مدیر عامل :            شماره تلفن و فکس:
آدرس وبسایت :           ایمیل :
نام فرد مسئول و سمت :
خدمات درخواستی :
هزینه واریزی و شماره پیگیری/ فیش:
تاریخ و امضا :