آمار بازدید
بازدید امروز : 1
بازدید کل : 28458
کاربران آنلاین : 1
              
سومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها

 

 اردیبهشت ماه 1396

محورهای همایش:
1-تالاب‌ها و تنوع زیستی

·تنوع زیستی زیستگاه‌های آبی و تالاب‌ها
·وضعیت گونه‌های در معرض خطر در تالاب‌ها
·نقش فعالیت­های انسانی و گونه‌های مهاجم در تهدید تالاب‌ها
·پویایی و دورنمای زیست بومی تالاب‌ها
2-ارزش و عملکردهای تالاب‌ها
·ارزش‌گذاری اقتصادی و تعیین خسارت زیست‌محیطی تالاب‌ها
·گردشگری و مدیریت تالاب‌ها
·نقش تالاب‌ها در تعدیل هواشناختی و کاهش ریزگردها
·تغییر اقلیم و تالاب‌ها
·رابطه متقابل تالاب‌ها و سلامت جوامع انسانی
3-کیفیت آب، آلودگی، احیا و مهندسی تالاب‌ها
·راه‌کارهای نوین در حفظ و بازسازی تالاب‌ها
·نقش تالاب‌ها در کاهش و کنترل آلودگی‌ها
·مدل‌سازی و مهندسی تالاب‌ها
·مدیریت حوزه آبخیز تالاب­ها
·شاخص کیفیت آب تالاب‌ها
4-قوانین، مقررات و مدیریت تالاب‌ها
·نقش نهادهای دولتی، غیردولتی و محلی در مدیریت و احیای تالاب­ها
·بهره‌برداری بهینه و حفظ حقابه تالاب‌ها
·کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش‌ازدور در ارزیابی، مدیریت و پایش تالاب‌ها
·قوانین و مقررات حفاظت و مدیریت تالاب‌ها

کارگاه های تخصصی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
کارگاه های تخصصی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

زمان 13-10 اسفند 1394
مکان: تهران- محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی محیط زیست

جشن فارغ التحصیلی دانشکده محیط زیست
جشن فارغ التحصیلان دانشکده محیط زیست در بهمن ماه برگزار می شود.

دانشکده محیط زیست در نظر دارد جشن فارغ التحصیلان این دانشکده را در بهمن ماه سال جاری برگزار نمایند.

جشنواره ایده های برتر
دانشکده محیط زیست برگزار می کند:

جشنواره ایده های برتر
با مشارکت تشکل های دانشجویی دانشکده(انجمن علمی، بسیج دانشجویی، کانون فرهنگی و انجمن صنفی- دانشجویی)

مهلت ارسال ایده ها: 15 دی ماه 1394

محورها
:
- افزایش نشاط فرهنگی
- ارتقای سطح ایمنی و بهداشت
- پیاده سازی مدیریت محیط زیستی
- زیباسازی و بهسازی محیط کار و تحصیل
- بهبود ارتباطات متقابل دانشجویان، کارمندان و اساتید

دومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها

 

 25و 26خرداد ماه 1394

محورهای همایش:
1-تالاب‌ها و تنوع زیستی

·تنوع زیستی زیستگاه‌های آبی و تالاب‌ها
·وضعیت گونه‌های در معرض خطر در تالاب‌ها
·نقش فعالیت­های انسانی و گونه‌های مهاجم در تهدید تالاب‌ها
·پویایی و دورنمای زیست بومی تالاب‌ها
2-ارزش و عملکردهای تالاب‌ها
·ارزش‌گذاری اقتصادی و تعیین خسارت زیست‌محیطی تالاب‌ها
·گردشگری و مدیریت تالاب‌ها
·نقش تالاب‌ها در تعدیل هواشناختی و کاهش ریزگردها
·تغییر اقلیم و تالاب‌ها
·رابطه متقابل تالاب‌ها و سلامت جوامع انسانی
3-کیفیت آب، آلودگی، احیا و مهندسی تالاب‌ها
·راه‌کارهای نوین در حفظ و بازسازی تالاب‌ها
·نقش تالاب‌ها در کاهش و کنترل آلودگی‌ها
·مدل‌سازی و مهندسی تالاب‌ها
·مدیریت حوزه آبخیز تالاب­ها
·شاخص کیفیت آب تالاب‌ها
4-قوانین، مقررات و مدیریت تالاب‌ها
·نقش نهادهای دولتی، غیردولتی و محلی در مدیریت و احیای تالاب­ها
·بهره‌برداری بهینه و حفظ حقابه تالاب‌ها
·کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش‌ازدور در ارزیابی، مدیریت و پایش تالاب‌ها
·قوانین و مقررات حفاظت و مدیریت تالاب‌ها

کارگاه های آموزشی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
زمان 2-4 اسفند 1393
مکان: تهران- محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی محیط زیست

اولین همایش فارغ التحصیلان محیط زیست
 اولین همایش فارغ التحصیلان آموزشکده محیط زیست  
تاریخ 19 بهمن 1393

اولین نشست بین المللی اخلاق محیط زیستی
اولین نشست بین المللی اخلاق محیط زیستی
International Forum on Environmental Ethics
برگزارکنندگان: آموزشکده محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست و انستیتو علوم و فناوری های محیط زیست اکو 
زمان: 15 شهریور ماه 1393
مکان: تهران سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

کنفرانس بیوتکنولوژی محیط زیستی
اردیبهشت ماه 1392

محورهای کنفرانس :
- بیوتکنولوژی دریایی (Marine Biotechnology)
- بیوتکنولوژی منابع (Resource Biotechnology)
- بیوتکنولوژی و پالایش زیستی
- پایش آلاینده ها و بیوتکنولوژی
- ایمنی زیستی
- بیوتکنولوژی و صنایع پاک
- تاثیر بیوتکنولوژی در تنوع زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی

اولین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها
اردیبهشت ماه 1391

محورهای همایش :
الف ) مدیریت تالابها :
- مدیریت زیست بومی تالابها
- تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی تالابها و روشهای حفاظت از آنها
- مدیریت تالابهای ساحلی
- و ...
ب ) پایش تالابها :
- استفاده از شاخص های بیو فیزیکی و انسانی در پایش تالابها
- کاربرد روش های سنجش از دور در مدیریت تالابها
- و ...
ج ) عوامل موثر بر تخریب تالابها :
- اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر تنوع زیستی و کارکردهای زیستگاههای تالابی
- روش های تعیین خسارات زیست محیطی تالابها
- و ...
د ) مهندسی تالابها :
- طراحی و احداث تالاب با هدف کنترل و کاهش آلودگیهای کشاورزی و صنعتی
- تالابها و مدیریت سیلاب
- و ...