این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فار غ التحصیلان جهت تحویل لباس فرم فارغ التحصیلی به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.

فارغ التحصیلان روز یکشنبه 25 بهمن از ساعت 10 الی 12 جهت تحویل لباس فارغ التحصیلی با ارائه کارت ملی به امور دانشجویی وفرهنگی مراجعه نمایند.

ادامه مطلب1394/11/24

مراسم جشن فارغ التحصیلی در دو روز برگزار می شود.

مراسم جشن فارع التحصیلی به علت استقبال دانشجویان در دو روزدوشنبه 26 و سه شنبه27 بهمن برگزار می شود .

لذا جشن فارغ التحصیلی دوره کارشناسی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) روز دوشنبه 26 بهمن و جشن فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی (علمی -کاربردی)
روز سه شنبه 27 بهمن از ساعت 10 الی 12در سالن آمفی تئاتر دانشکده محیط زیست برگزار می شود.

ادامه مطلب1394/11/24

جشن فارغ التحصیلی 26 بهمن در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار می شود.

جشن فارغ التحصیلی روز دوشنبه 26 بهمن راس ساعت 10 الی 12 در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار می شود.


ادامه مطلب1394/11/19

آخرین مهلت ثبت نام شرکت در جشن فارغ التحصیلی روز سه شنبه 20 بهمن ماه

فارغ التحصیلان (بهمن 93 لغایت بهمن 94) علاقمند شرکت در جشن فارغ التحصیلی تا روز سه شنبه 20 بهمن می توانند از طریق پرتال جشن فارغ التحصیلان دانشکده محیط زیست، سامانه کاربران، ثبت نام نمایند.

ادامه مطلب1394/11/19

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر