این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ثبت نام شدگان از طریق سایت می توانند بهمراه یک نفر در مراسم شرکت نمایند.

فارغ التحصیلانی که از طریق سایت ثبت نام کرده اند می توانند بهمراه یک نفر در مراسم شرکت نمایند.

ادامه مطلب1394/11/19

ثبت نام جشن فارغ التحصیلان آغاز شد.

علاقمندانی که در فاصله زمانی بهمن 93 الی بهمن 94فارغ التحصیل شده اند می توانند از روز یکشنبه 11 لغایت 20 بهمن ماه از طریق سامانه کاربران همین پرتال اقدام به ثبت نام در جشن
فارغ التحصیلان دانشکده محیط زیست نمایند.ادامه مطلب1394/11/10

نحوه پرداخت هزینه ثبت نام شرکت در جشن فارغ التجصیلی

فارغ التحصیلان متقاضی شرکت در جشن می توانند پس ازورود به سامانه کاربران و انجام ثبت نام در پورتال جشن از طریق پرداخت
آنلاین پورتال یا ارسال فیش بانکی پرداخت شده نزد بانک ملی شعبه استاندارد به شماره حساب 2170619002008 به نام دانشکده محیط زیست از طریق سامانه کاربران سایت اقدام نمایند.مبلغ
قابل پرداخت 25هزار تومان بعنوان هزینه شرکت در جشن فارغ التحصیلی دانشکده محیط زیست می باشد.


ادامه مطلب1394/11/10

جشن فارغ التحصیلان دانشکده محیط زیست در بهمن ماه برگزار می شود.

دانشکده محیط زیست در نظر دارد جشن فارغ التحصیلان این دانشکده را در بهمن ماه سال جاری برگزار نمایند.


ادامه مطلب1393/11/11

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر