این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نحوه پرداخت هزینه ثبت نام شرکت در جشن فارغ التجصیلی

فارغ التحصیلان متقاضی شرکت در جشن می توانند پس ازورود به سامانه کاربران و انجام ثبت نام در پورتال جشن از طریق پرداخت
آنلاین پورتال یا ارسال فیش بانکی پرداخت شده نزد بانک ملی شعبه استاندارد به شماره حساب 2170619002008 به نام دانشکده محیط زیست از طریق سامانه کاربران سایت اقدام نمایند.مبلغ
قابل پرداخت 25هزار تومان بعنوان هزینه شرکت در جشن فارغ التحصیلی دانشکده محیط زیست می باشد.

 

بازگشت1394/11/10
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !