این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فار غ التحصیلان جهت تحویل لباس فرم فارغ التحصیلی به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.

فارغ التحصیلان روز یکشنبه 25 بهمن از ساعت 10 الی 12 جهت تحویل لباس فارغ التحصیلی با ارائه کارت ملی به امور دانشجویی وفرهنگی مراجعه نمایند.
بازگشت1394/11/24
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !