اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

متن کامل سخنرانی آقای دکتر فاضل در اولین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها

آقای دکتر فاضل معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس شورای راهبردی اولین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها در آئین گشایش این همایش به ایراد سخنرانی پرداختند که متن آن به شرح ذیل بود:

بسم الله الرحمن الرحیم

بخش اول: مقدمه

در آخرین روز از هفته تنوع زیستی مقدم میهمانان عزیز را گرامی میداریم.

از سال ۱۹۹۲ به منظور حفاظت از تنوع زیستی که سرمایه ای با ارزشهای بین المللی، ملی و محلی می باشد، پیمان بین الدولی کنوانسیون تنوع زیستی با سه هدف عمده حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع تنوع زیستی و تسهیل دسترسی به منابع و تسهیم منافع، در ریودوژانیرو امضا تا کنون تعداد ۱۹۳ کشور به این کنوانسیون پیوسته اند.

متن کامل سخنراني آقاي دکتر فاضل در اولين همايش مديريت و مهندسي تالاب هابازگشت1391/03/08امتیازدهی شده3 مرتبه