صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

پرداخت هزینه ثبت نام جهت کلیه متقاضیان شرکت در همایش ( با مقاله / بدون مقاله ) الزامی می باشد .

هزینه ثبت نام :
شرکت کنندگان آزاد تا تاریخ 3/3/91= یک میلیون ریال ( یکصد هزار تومان )
شرکت کنندگان آزاد بعد از تاریخ 3/3/91= یک میلیون و سیصد هزار ریال ( یکصد و سی هزار تومان ) 
دانشجویان تا تاریخ 3/3/91= پانصد هزار ریال ( پنجاه هزار تومان )
دانشجویان بعد از تاریخ 3/3/91= ششصد و پنجاه هزار ریال ( شصت و پنج هزار تومان )
هزینه ثبت نام شامل مجموعه مقالات ، کیف و غذا می باشد .
دانشجویان می بایست کارت دانشجویی معتبر خود را اسکن نموده و از طریق سامانه کاربری خود ارسال نمایند. 

نحوه پرداخت :
کلیه پرداخت ها از طریق واریز به حساب و ارائه فیش بانکی قابل قبول می باشد .
شماره حساب : 2170619002008 بانک ملی ایران به نام تمركز درآمد آموزشكده محيط زيست

نحوه ثبت فیش بانکی :
متقاضیان شرکت در همایش می بایست پس از پرداخت هزینه ثبت نام ، اسکن فیش پرداختی خود را از طریق منوی ارسال فیش موجود در سامانه کاربران ثبت نمایند .