صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات : اول اسفند ماه 1390
مهلت ارسال اصل مقالات : دهم ارديبهشت ماه 1391
اعلام پذیرش مقاله : 27 اردیبهشت ماه 1391
مهلت ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه شرکت در همایش : 31 اردیبهشت ماه 91
تاریخ برگزاری همایش : 7 و 8 خرداد ماه 1391