صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

الف ) مدیریت تالابها :
- مدیریت زیست بومی تالابها
- تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی تالابها و روشهای حفاظت از آنها
- راهكارهاي احياي تالاب هاي مناطق خشك و نيمه خشك در راستاي تعادل اكوسيستمي
- مدیریت تالابهای ساحلی
- بهره برداري بهينه از تالاب ها
- اكوتوريسم و تالاب ها
- نقش و كاركرد تالاب ها در مديريت جامع منابع آب
- حقابه محيط زيستي تالاب ها ( مدل ها ، تجارب ، ضرورت ها )
- آمايش سرزمين و مديريت تالاب ها
- نقش جوامع محلي و ساير ذينفعان در حفاظت و مديريت تالاب ها
- كاربرد بيوتكنولوژي و نانو فن آوري در حفظ و احياي تالاب ها
- نقش تالاب ها در تعديل تغييرات اقليمي و خشكسالي
- ناحيه بندي و مرز و حريم تالاب ها 
ب ) پایش تالابها :
- استفاده از شاخص های بیو فیزیکی و انسانی در پایش تالابها
- کاربرد روش های سنجش از دور در مدیریت تالابها
- پايش آلودگي تالاب ها ناشي از توسعه صنعتي ، كشاورزي و شهر نشيني
ارزيابي تشكيلات زمين شناسي و تالاب ها
ج ) عوامل موثر بر تخریب تالابها :
- اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر تنوع زیستی و کارکردهای زیستگاههای تالابی
- روش های تعیین خسارات زیست محیطی تالاب ها
- روش هاي تعيين خسارات زيست محيطي وارده بر تالاب ها ناشي از پروژه هاي توسعه اي
- بررسي اثرات طرح هاي عمراني و صنعتي (سدها ، ميادين نفتي ، راهسازي ، خطوط لوله ، بهره برداري از معادن و ...) در سلامت و پايداري تالاب ها
- نقش تخريب تالاب ها در بهداشت و سلامت جوامع انساني
د ) مهندسی تالابها :
- طراحی و احداث تالاب با هدف کنترل و کاهش آلودگی های کشاورزی و صنعتی
- تالاب ها و مدیریت سیلاب
- پايلوت هاي شبيه سازي عملكرد تالاب ها در مقياس آزمايشگاهي و صحرايي
- احياء و بازسازي محيط تالاب ها
- ضوابط ، معيارها و استانداردهاي پروژه هاي توسعه اي (سدها ، ميادين نفتي ، راهسازي ، خطوط لوله ، بهره برداري از معادن و ...) و حفاظت از تالاب ها