صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات
لطفا در هنگام ارسال خلاصه مقالات به نکات زیر توجه فرمایید:
1)    عنوان مقالات با حروف ضخیم تر مشخص گردد.
2)    براي نگارش خلاصه مقاله از فونت B Nazanin استفاده شود.
3)    فقط مقالات با فرمت Word 2007 قابل پذیرش است.
4)   نام نویسندگان مقاله به ترتیب مورد نظر نوشته شود و مرتبه علمی نویسندگان در مقابل آن مشخص گردد.
5)    برای مقالاتی که دارای گروه نویسندگان می باشند، مشخص نمودن یکی از نویسندگان به عنوان رابط برای مکاتبات بعدی الزامی است که می بایست با علامت ستاره مشخص شود.
 6)  نام مؤسسه (همچون دانشگاه، واحد تحقیقاتی/ تولیدی، شرکت و ... ) ذیل نام نویسندگان قید گردد.
  7)  ترجیحاً از به کار بردن واژه‌ها به صورت لاتین در متن فارسی مقاله خودداری شود.
 8)     خلاصه مقاله از 300 كلمه بيشتر نباشد.
9)   در متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به موارد ذیل اشاره داشته باشد:
الف) مسئله مورد مطالعه و ضرورت انجام آن
ب) روش: روش انجام مطالعات تئوری، آزمایشگاهی و میدانی
ج) نتایج: صرفا برخی از نتایج مهم ارائه شود (ميزان موفقيت مطالعات با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود).
د) نتیجه گیری
10)   مقالات توسط داوران ذیصلاح ارزشیابی می‌شوند و دبیر خانه در پذیرش، رد، خلاصه و یا کوتاه کردن مقالات برای چاپ آزاد است.

دستورالعمل تهیه اصل مقالات
http://coe.cnf.ir/wetlands/fa/files.php?rid=1