| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

مدیریت یکپارچه تالاب ها (با تاکید بر اثرات گردشگری)

1394/03/26
اجرا توسط جایکا (Jica)
ظرفیت 50 نفر

متقاضیان محترم جهت شرکت در کارگاه لازم است، ابتدا از منوی خدمات نسبت به انتخاب نوع ثبت نام در کارگاه (آزاد، دانشجویی، کارکنان سازمان و دانشگاه و یا سهمیه ویژه) و ثبت خدمات و سپس با ورود به قسمت پرداخت آنلاین نسبت به پرداخت هزینه مربوطه اقدام فرمایند.

لينك اصلي

کاربرد نگرش زیست بومی در حفاظت از تالاب ها

1394/03/26
بانک جهانی
ظرفیت 50 نفر

متقاضیان محترم جهت شرکت در کارگاه لازم است، ابتدا از منوی خدمات نسبت به انتخاب نوع ثبت نام در کارگاه (آزاد، دانشجویی، کارکنان سازمان و دانشگاه و یا سهمیه ویژه) و ثبت خدمات و سپس با ورود به قسمت پرداخت آنلاین نسبت به پرداخت هزینه مربوطه اقدام فرمایند.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر