صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

شروع فراخوان همایش: 16 تیر ماه 1393
مهلت ارسال اصل مقالات: 31 اردیبهشت ماه 1394
اعلام نتایج داوری مقالات: 10 خرداد ماه 1394
مهلت ثبت نام در همایش:
15 خرداد ماه 1394
زمان برگزاری همایش : 26-25خرداد ماه 1394
مکان برگزاری: تهران ، بزرگراه شهيد همت ، پارک طبيعت پردیسان، سالن همايش هاي بين المللي سازمان حفاظت محيط زيست