صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

پرداخت هزینه ثبت نام جهت کلیه متقاضیان شرکت در همایش ( با مقاله / بدون مقاله ) الزامی می باشد .

هزینه ثبت نام در همایش:
دانشجویان = پانصد هزار ریال ( پنجاه هزار تومان )
سایر شرکت کنندگان =
یک میلیون ریال ( یکصد هزار تومان)
اشخاص حقوقی =یک میلیون و پانصد هزار ریال ( یکصد و پنجاه هزار تومان )
 

*دانشجویان می بایست کارت دانشجویی معتبر خود را اسکن نموده و از طریق سامانه کاربری خود ارسال نمایند.
* در صورتی که شرکت کنندگان(غیر دانشجو) مایل به ارائه بیش از یک مقاله در همایش می باشند، لازم است به ازای هر مقاله مازاد مبلغ پانصد هزار ریال (پنجاه هزار تومان) واریز نمایند. 

کارگاه های آموزشی: 
هزینه ثبت نام در کارگاه آموزشی مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) به ازای هر کارگاه می باشد.
* هزینه ثبت نام در کارگاه آموزشی برای کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه محیط زیست مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) با ارسال اسکن کارت پرسنلی می باشد.
* هزینه ثبت نام برای دانشجویان مبلغ پانصد هزار ریال(پنجاه هزار تومان) می باشد.
* ظرفیت هر کارگاه آموزشی، 50 نفر می باشد.
* برای شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی، گواهی شرکت در کارگاه صادر خواهد شد.

نحوه پرداخت :
کلیه پرداخت ها از دو طریق امکان پذیر می باشد: 
1- از طریق سامانه پرداخت آنلاین سایت  
2- از طریق واریز به حساب و ارائه فیش بانکی به شماره حساب : 2170619002008 بانک ملی ایران به نام تمركز درآمد اختصاصی آموزشکده محيط زيست

* لازم به ذکر است کاربرانی که از طریق واریز به حساب و ارائه فیش بانکی نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام نموده اند، لازم است پس از پرداخت هزینه ثبت نام ، اسکن فیش پرداختی خود را از طریق منوی ارسال فیش موجود در سامانه کاربران ثبت نمایند و یا کدر رهگیری خود را درج نمایند.