این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

کاربرد نگرش زیست بومی در حفاظت از تالاب ها

1396/07/18
متعاقباً اعلام می شود.
ظرفیت 30 نفر

_

لينك اصلي


دوره تخصصی مدیریت تالاب ها

1396/07/18
متعاقباً اعلام می شود.
ظرفیت 30 نفر

_

لينك اصلي

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر