این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

دوره تخصصی مدیریت تالاب ها

1396/07/18
_
ظرفیت 30 نفر

_


دانشجویان گرامی و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و کارکنان دانشکده محیط زیست خواهشمند است در قسمت ارسال فایل اسکن کارت دانشجویی  و کارت پرسنلی خود را ارسال نمایند..

بازگشت