این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

دوره تخصصی مدیریت تالاب ها

1396/07/18
متعاقباً اعلام می شود.
ظرفیت 30 نفر

_


هزینه ثبت نام برای علاقه مندان به شرکت در کارگاه ها 150هزار تومان می باشد و برای دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی 50 هزار تومان می باشد

 

بازگشت