این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی


دانشجویان گرامی و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و کارکنان دانشکده محیط زیست خواهشمند است در قسمت ارسال فایل اسکن کارت دانشجویی  و کارت پرسنلی خود را ارسال نمایند. بازگشت