این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت دریافت مقالات

در پاسخ به استقبال کم نظیر پژوهشگران و محققین و درخواست های مکرر علاقمندان در خصوص زمان پذیرش مقالات سومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها تمدید شد.

در پاسخ به استقبال کم نظیر پژوهشگران و محققین و درخواست های مکرر علاقمندان در خصوص تمدید زمان پذیرش مقالات سومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها تا 31 فروردین ماه سال 1396 تمدید گردید.لذا از کلیه اساتید و متخصصین محترم دعوت به عمل می آید تا نسبت به ارسال مقالات کامل خود تا تاریخ ذکر شده اقدام نمایند.

 بازگشت1395/12/15