این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تغییر زمان برگزاری سومین همایش ملی مدیریت و مهندسی تالابها

برگزاری همایش به تیر ماه 96 موکول گردید.زمان دقیق برگزاری همایش متعاقباٌ به اطلاع پژوهشگران و علاقمندان خواهد رسید.بازگشت1396/02/04