این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


به اطلاع کلیه پژوهشگران و محققین محترم می رساند، نتایج داوری نهایی کلیه مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش در سامانه کاربری پژوهشگران اعلام گردید. بدیهی است گواهی موقت کلیه مقالات پذیرفته شده (بصورت پوستر و یا سخنرانی) از تاریخ 96/8/1 آماده ارائه خواهد بود.
نظر به تاکید سازمان حفاظت محیط زیست بر برگزاری همایش حاضر در روز جهانی تالاب ها، لذا، تاریخ برگزاری به تعویق افتاده که متعاقباً زمان دقیق آن اطلاع رسانی خواهد شد.بازگشت1396/07/26