این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > مزایای شرکت در همایش
.: مزایای شرکت در همایش

- درج مقالات برگزیده در مجله علوم و مهندسی محیط زیست
- چاپ مقالات برگزیده در فصول مختلف کتاب در حال تدوین مدیریت پایدار زیست بوم های تالابی ایران
- تجلیل از مقالات برتر