| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

کارگاه نقش فناوری‌های نوین در توسعه پایدار برگزار شد

کارگاه نقش فناوری‌های نوین در توسعه پایدار با تاکید بر انگاره‌های نو در توسعه پایدار برگزار شد.
در سومین روز از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست، کارگاه نقش فناوری‌های نوین در توسعه پایدار به همت دانشگاه محیط زیست در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.


ادامه مطلب1393/12/05

کارگاه زندگی در شرایط سخت برگزار شد

کارگاه زندگی در شرایط سخت با تاکید بر اصول سفر و بقا در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست برگزار شد.


ادامه مطلب1393/12/05


کارگاه اکوتوریسم و توسعه پایدار برگزار شد.

دانشگاه محيط زيست نخستين کارگاه آموزشی چهاردهمين نمايشگاه بين المللی محيط زيست را برگزار کرد.

ادامه مطلب1393/12/02

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر