| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ثبت نام در کارگاه های آموزشی دانشگاه محیط زیست

به اطلاع کلیه علاقه مندان به شرکت در کارگاه های آموزشی دانشگاه محیط زیست می رساند جهت ثبت نام در کارگاه ها می توانند از طریق سامانه کاربران نسبت به درج مشخصات خود و ثبت نام و انتخاب کارگاه مورد نظر اقدام نمایید.


ادامه مطلب1393/11/28

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر