صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

عنوان کارگاه

تاریخ

ساعت

مدرس کارگاه

اکوتوریسم و توسعه پایدار

شنبه

2/12/93

16-14

آقای مسعود صانعی

آقای مجتبی شیرزاد

الزامات و روش های پایش آنلاین صنایع

یکشنبه

 3/12/93

12-10

آقای شهرام سپهرنیا

مدیریت پسماند و فاضلاب

یکشنبه

3/12/93

16-14

آقای دکتر احمد طالبی

نقش فناوری های نوین در توسعه پایدار

دوشنبه

 4/12/93

12-10

آقای دکتر حمید سرخیل

زندگی در شرایط سخت

دوشنبه

4/12/93

16-14

آقای سخت باز