| اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >
.: تابلوی اعلانات

اطلاعیه ویژه : دانشجویان دانشگاه محیط زیست ثبت نام کننده در کارگاه آموزشی اکوتوریسم و توسعه پایدار
به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه محیط زیست که در کارگاه های آموزشی  ثبت نام نموده اند می رساند، وسیله ایاب و ذهاب جهت عزیمت به محل نشست مهیا می باشد.
ساعت حرکت از دانشگاه محیط زیست به نمایشگاه بین المللی محیط زیست رأس ساعت 11 می باشد. لذا دانشجویانی که قصد دارند از دانشگاه به محل برگزاری کارگاه های آموزشی عزیمت نمایند، لازم است رأس ساعت مذکور در دانشگاه حضور داشته باشند.

  
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر