این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام در کارگاه های دانشکده محیط زیست در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

برای ثبت نام در کارگاه های تخصصی آموزشی دانشکده محیط زیست بعد از ثبت نام در سامانه کاربران، نسبت به انتخاب و ثبت نام در کارگاه مورد نظر اقدام فرمایید.


ادامه مطلب1393/12/03

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر